Skip to main content

Onze visie en missie

Wij begeleiden kinderen om hun groei in eigen handen te nemen.

We reiken hen de kennis en vaardigheden aan om hun eigen weg te bepalen in het leven.

Basisschool 't Park Oostmalle logo piloot

Iedereen zelfstandige piloot

Elke leerling oefent de nodige vaardigheden om het leren zelf in handen te nemen. Leren is eigen aan het leven, het is de uitdaging om onderwijs zo te organiseren dat elk kind op maat begeleid wordt om maximaal te ontwikkelen. De ontwikkelingsdoelen (kleuterschool) en eindtermen (lagere school) zijn daarbij onze leidende factor.

Basisschool 't Park Oostmalle logo balans

Gezonde balans tussen lichaam en geest

Op onze school kennen en ervaren kinderen het plezier van leren en studeren in een ruime, groene omgeving. Het draait echter niet enkel om presteren maar wel om het evenwicht te bewaren tussen leren en rust vinden bij jezelf. Onze school is een plaats waar kinderen graag komen en zichzelf kunnen zijn. We stimuleren beweging niet enkel buiten of tijdens de turnles, maar ook in de klas.

Basisschool 't Park Oostmalle logo maatschappij

De maatschappij positief beïnvloeden

Een goede relatie tussen school en ouders is essentieel om de leerlingen te laten ontwikkelen tot zelfbewuste, weerbare en verdraagzame burgers met een heldere kijk op de maatschappij en de diverse wereld om zich heen.

Basisschool 't Park Oostmalle logo grenzen verleggen

Grenzen verleggen

Naast de vaardigheden en kennis leren we onze kinderen een attitude aan van probleemoplossend denken waardoor ze zelf in staat zijn nieuwe, onverwachte hindernissen te overwinnen. De leerkracht stimuleert de leerlingen om hen steeds verder te laten groeien onder het motto ‘Proberen is leren!’. Altijd net dat tikkeltje meer.

Basisschool 't Park Oostmalle logo digitaal

Groeien in een snel veranderende digitale wereld

Het ontwikkelen van actuele digitale vaardigheden is van belang om toegang te krijgen tot informatie en om actief te kunnen deelnemen aan de hedendaagse én toekomstige maatschappij.