Skip to main content

Schoolraad

De schoolraad is een officieel overleg- en adviesorgaan.

De schoolraad overlegt met de directie omtrent welzijn en veiligheid op school. De schoolraad bepaalt mee hoe de school reilt en zeilt. Er maken drie personeelsleden, drie ouders en drie vertegenwoordigers uit de sociale, economische en culturele milieus deel uit van de schoolraad. Enkele keren per jaar komt de schoolraad samen.

Over voorstellen wordt soms gestemd. Elk lid van de schoolraad heeft één stem.

De schooldirectie is ook aanwezig op de vergaderingen van de schoolraad, maar mag niet meestemmen. Zij kan wel advies geven aan de leden van de schoolraad.

Basisschool 't Park Oostmalle schoolraad

Christy Stoffelen
voorzitter