Skip to main content

Leerlingenraad

Leerlingen leren mee nadenken over school, discussiëren over afspraken en regels én leren ook luisteren naar de mening van anderen. Dat gebeurt allemaal in de leerlingenraad. De vergaderingen worden bijgewoond door de directeur en indien mogelijk enkele leerkrachten. Vragen, adviezen en voorstellen worden voorgelegd, besproken en in samenspraak met de directie al of niet toegestaan of bijgestuurd.

Er worden twaalf raadsleden verkozen, twee van elke klas (uitgezonderd de leerlingen van het eerste leerjaar). De afgevaardigden van het tweede en derde leerjaar blijven lid tot januari. Daarna worden er eventuele nieuwe leden door de klas gekozen en worden er in het eerste leerjaar ook twee leden verkozen. De leden van het vierde, vijfde en zesde leerjaar blijven lid tot het einde van het schooljaar.

Basisschool 't Park Oostmalle leerlingenraad